Dr n. med. Dobromiła Barańska

Dr n. med. Dobromiła Barańska

Specjalisa Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Od 1998 roku pracuje w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, a od roku 2005 również w Ośrodku Pediatrycznym Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi w roku 1996.

W roku 2005 uzyskała tytuł specjalisty Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Dwa lata później obroniła z wyróżnieniem  – uzyskując stopień doktora nauk medycznych – pracę doktorska poświeconą problematyce ochrony radiologicznej dzieci.

Od 1998 roku pracuje w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, a od roku 2005 również w Ośrodku Pediatrycznym  Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  (dawniej  Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej UM w Łodzi).

Przez kilka lat była nauczycielem akademickim, prowadząc  zajęcia z radiologii ogólnej i pediatrycznej, również w języku angielskim.

W wykonywanej pracy najbardziej interesują ją badania noworodków i wcześniaków oraz nowoczesne techniki obrazowania w onkologii dziecięcej.
Spośród technik obrazowych stosowanych u dzieci, najwyżej ceni badania ultrasonograficzne i badania rezonansu magnetycznego.

Po pracy odpoczywa prowadząc – doceniane przez rodzinę i przyjaciół – kuchenne  eksperymenty. Urlopy spędza podróżując po Europie, zwłaszcza tropem ulubionych malarzy (Renoir, Vermeer).

 

Kursy

TOP