Professors

All

Dr n. med. Dobromiła Barańska

Specjalisa Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Od 1998 roku pracuje w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, a od roku 2005 również w Ośrodku Pediatrycznym Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr n. med. Joanna Wojczal

Doppler przezczaszkowy (TCD,TCCD) i tętnic szyjnych

Kierownik Pracowni Neurosonologii Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie od czasu jej utworzenia w 1998 r. Zastępca Ordynatora Poddodziału Udarowego Kliniki Neurologii UM w Lublinie.

Dr n. med. Michał Podgórski

Zatrudniony w w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Od 2014 roku dr Podgórski pracuje jako wykładowca w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

dr n.med.Bartłomiej Mroziński

Echokardiografia dziecięca

Kierownik Pracowni Echokardiografii Kliniki Kardiologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

dr Piotr Grzelak

badania układu kostno-szkieletowego

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Od czerwca 2015 roku członkiem Rady Naukowej ICZMP, a od czerwca 2016 roku jestem profesorem nadzwyczajnym ICZMP.

dr Tomasz Schreiber

Ultrasonografia gruczołu piersiowego

Specjalista radiolog, od ponad 15 lat zajmujący się wyłącznie diagnostyką gruczołu piersiowego, ekspert w tej dziedzinie, związany z Ośrodkiem Profilaktyki i Epedemiologii Nowotworów w Poznaniu. Współpracuje z ośrodkami w Belgii, Holandii, Danii.

dr. hab. med. Jan Mazela

Pediatria i neonatologia

Dr hab. n. med. Jan Mazela pracuje w Katedrze Neonatologii UM w Poznaniu. Dyplom lekarza medycyny zdobył w roku 1994 na Akademii Medycznej w Poznaniu. Posiada specjalizację z pediatrii i neonatologii. W roku 2006 zdobył tytuł doktora nauk medycznych.

prof. dr hab. Marcin Gabriel

Doppler

Specjalista chirurgii naczyniowej, Kierownik pracowni ultrasonografii dopplerowskiej I Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Flebologii i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, od ponad 20 lat zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną naczyń

prof. dr hab. med. Olga Trojnarska

Echokardiografia

Specjalizuje się w wadach wrodzonych u dorosłych. Jest szefem Pracowni Echokardiografii I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Członek Zarządu Głównego Sekcji Echokardiografii PTK

TOP