Professors

All

dr hab. n. med. Michał Podgórski

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Szpitala im. WAM w Łodzi.

dr hab. n. med. Piotr Grzelak

badania układu kostno-szkieletowego

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki-Polki, członek rady naukowej ICZMP w Łodzi Matki Polki w Łodzi.

Dr n. med. Dobromiła Barańska

Specjalisa Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Od 1998 roku pracuje w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, a od roku 2005 również w Ośrodku Pediatrycznym Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

dr n. med. Paweł Zieliński

Chirurg naczyniowy, wieloletni asystent I i II Kliniki Chirurgii Naczyniowej UM w Poznaniu.

lek.med. Krzysztof Koziełek

Ultrasonografia gruczołu piersiowego

Specjalista radiolog

prof. dr hab. Marcin Gabriel

Doppler

Specjalista chirurgii naczyniowej, Kierownik pracowni ultrasonografii dopplerowskiej I Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Flebologii i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, od ponad 20 lat zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną naczyń.  

prof. dr hab. med. Olga Trojnarska

Echokardiografia

Specjalizuje się w wadach wrodzonych u dorosłych. Jest szefem Pracowni Echokardiografii I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Członek Zarządu Głównego Sekcji Echokardiografii PTK

TOP