prof. dr hab. med. Olga Trojnarska

Echokardiografia

Specjalizuje się w wadach wrodzonych u dorosłych. Jest szefem Pracowni Echokardiografii I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Członek Zarządu Głównego Sekcji Echokardiografii PTK

prof. dr hab. Marcin Gabriel

Doppler

Specjalista chirurgii naczyniowej, Kierownik pracowni ultrasonografii dopplerowskiej I Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Flebologii i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, od ponad 20 lat zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną naczyń

lek.med. Krzysztof Koziełek

Ultrasonografia gruczołu piersiowego

Specjalista radiolog

Prof. Michał Podgórski

Zatrudniony w w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w zakresie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Od 2014 roku dr Podgórski pracuje jako wykładowca w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dr n. med. Dobromiła Barańska

Specjalisa Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Od 1998 roku pracuje w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, a od roku 2005 również w Ośrodku Pediatrycznym Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. Piotr Grzelak

badania układu kostno-szkieletowego

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Od czerwca 2015 roku członkiem Rady Naukowej ICZMP, a od czerwca 2016 roku jestem profesorem nadzwyczajnym ICZMP.