Dr n. med. Joanna Wojczal

Dr n. med. Joanna Wojczal

Doppler przezczaszkowy (TCD,TCCD) i tętnic szyjnych

Kierownik Pracowni Neurosonologii Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie od czasu jej utworzenia w 1998 r. Zastępca Ordynatora Poddodziału Udarowego Kliniki Neurologii UM w Lublinie.

Dr n. med. Joanna Wojczal, adiunkt Kl. Neurologii UM w Lublinie.

Prowadzi Pracownię Neurosonologii Kliniki Neurologii UM w Lublinie od czasu jej utworzenia w 1998 r.

Pracuje w Poddodziale Udarowym Kliniki Neurologii UM w Lublinie.

Wykonuje pełny zakres ultrasonograficznych badań dopplerowskich i dupleksowych naczyń domózgowych zewnątrz i wewnątrzczaszkowych dla Kliniki Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

W latach 1998-2001 przebywała kilkukrotnie na kilkutygodniowych stażach naukowych w Neurologische Klinik Ernst-Arndt-Moritz Universitat w Greifswaldzie oraz na dłuższym stypendium naukowym DEGUM w Neurologische Klinik, Rhon Klinikum AG, Niemcy, gdzie szkoliła się pod okiem doświadczonych ultrasonografistów niemieckich: Prof. dr hab. Ch. Kesslera, Prof. dr hab. n. med. B. Griewinga i Prof. dr hab. n. med. U. Schminke.

Wykładowca na kursach ultrasonograficznych organizowanych w Polsce i zagranicą (Helsinki University, Summer School of Neurosonology for Baltic and Scandinavian countries).

Wieloletni konsultant Kl. Chorób Zakaźnych, Oddziału Chirurgii Naczyń i ostatnio Kl. Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Zainteresowania: szydełkowanie, robienie na drutach, dobra kuchnia i wędrówki po wysokich górach.

 

TOP