Ultrasonografia dopplerowska w neurologii TCD TCCD - dr med. Joanna Wojczal- 6-9 maja 2021 r. - Brodnica Śremska

Wyczyść

Początek:

06/05/2021 10:00

Koniec:

09/05/2021 13:00

Adres:

Pałac Mańkowskich Brodnica Śremska 37   Zobacz na mapie

Telefon:

603762041

E-mail:

obraz@obraz.pl

Kategoria:

Szkolenia prowadzone są z zachowaniem zasad GIS obowiązujących w czasie pandemii (maseczki, fartuchy , rękawiczki).

tętnice szyjne i kręgowe, tętnice wewnątrzczaszkowe


 

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy rozpoczynających badania naczyń szyjnych i wewnątrzczaszkowych oraz tych, którzy mają już swoje doświadczenia i chcą je skonfrontować z kolegami i koleżankami. Kurs ma dać podstawy do samodzielnego wykonania badań.

Zajęcia złożone są z wykładów oraz części praktycznej – badan dupleksowych oraz przezczaszkowych (TCD i TCCD).

Kierownikiem naukowym szkolenia jest dr n.med. Joanna Wojczal, adiunkt w Klinice Neurologii UM w Lublinie. Obok niej zajęcia prowadzi dr n.med. Tomasz Tomczyk. Kolejnym z wykładowców jest prof. Marcin Gabriel z Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Flebologii i Angiologii w Poznaniu. Wszyscy w/w są doświadczonymi diagnostami ultrasonograficznymi naczyń.

Każdy z uczestników otrzyma płytę CD z wykładami oraz certyfikat uczestnictwa (z adnotacją o punktach edukacyjnych Izby Lekarskiej).

Kurs odbywa się w Pałac Mańkowskich, Brodnica Śremska 37. Tam też zakwaterowanie. Miejsce sprzyja nauce i wypoczynkowi. O miejscu zakwaterowania w Brodnicy decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce zakwaterowania w pobliżu Brodnicy to Pałac Chłapowskich-Centrum Hipiki Jaszkowo oraz hotel Lascada Śrem.

Początek: 6.05.(czwartek) g. 10

Zakończenie: 9.05. (niedziela), g.13.

Koszt szkolenia (wraz z obiadami i napojami) 2300 zł

Koszt z 3 noclegami w p.2-osobowym 2750 zł.

Możliwy dodatkowy nocleg 5/6.05. – koszt 150 zł

Dopłata do pokoju 1-osobowego 80 zł/noc

Przy rezerwacji prosimy o wpłatę 500 zł zaliczki na konto:

35 1090 1405 0000 0001 1531 6597

Pozostałą kwotę proszę wpłacić na 21 dni przed szkoleniem.

PROGRAM KURSU

Czwartek

10-13 Prof. dr hab. med. Marcin Gabriel,  Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Flebologii i Angiologii  UM  w Poznaniu

 

 1. Anatomia tętnic zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych
 2. Podstawy i technika wykonywania badania dopplerowskiego

i dupleksowego tętnic zewnątrzczaszkowych  (90 min.),

* ok. 1130 Przerwa na kawę

1300-1400  Obiad

1400-1800  Część praktyczna

 

18.00 Kolacja

Piątek

800-900      Śniadanie

900-1300    Dr med. Joanna Wojczal

 1. Podstawy przezczaszkowego badania dopplerowskiego „na ślepo” (TCD – transcranial Doppler)
 2. Podstawy przezczaszkowego badania dupleksowego (TCCD – transcranial color-coded duplex-Doppler)
 3. 1100Przerwa na kawę
 4. Podstawowe zastosowania przezczaszkowych badań dopplerowskich i dupleksowych w diagnostyce neurologicznej

12:30     Prezentacja badania dopplerowskiego „na ślepo” (TCD) oraz przezczaszkowego badania dupleksowego (TCCD)

1300-1400  Obiad

1400-1800  Część praktyczna

18            Kolacja

 

                                                        Sobota

800-900 Śniadanie

900-1000 Dr n.med. Joanna Wojczal

 1. Znaczenie usg w kwalifikacjach do zabiegów udrażniania tętnic szyjnych i monitorowaniupo zabiegach

10-13   Dr n med. Tomasz Tomczyk, Oddział Neurologii Szpital Wojewódzki w Poznaniu

 1. Ultrasonograficzna ocena morfologii tętnic szyjnych i kręgowych,
 2. Ocena przepływu krwi w tętnicach domózgowych,
 3. Tętnice przedczaszkowe – diagnostyka z punktu widzenia neurologa

(ok. 1100 Przerwa na kawę)

1300-1400  Obiad

1400-1800  Część praktyczna

1800          Kolacja

Niedziela

900-1030Prof.dr hab.med. Marcin Gabriel

1.Opis badania.

 1. Zespół podkradania

10.30-11 Test sprawdzający

11.00 – 13.00 Część praktycznaTOP